One sad song, title ? - Xab Thoj        
         
Nto nkauj lawm - Paj Zaub Vwj
Koj Txiv Koj Twb Xav Zoo Lawm Los -Sua Ham
 
Ntshai vim Ntshaw - Paj Zaub Vwj
Cheem lub siab los tso tsis tau - Sua Ham
Ncaim lawm tseem ncu - Koob Meej Vaaj
Ntsej muag zoo sab tsis zoo - Koob Moov Xyooj
Tus yus tsis tau ces yeej khuv xim - Padi Yaj
Niam ib puas txoj kev hlub - Paj Nyiag Thoj
Some of Hmong Favorite Music Videos on YouTube
Video Music 5
Video Musc 4
Video Music 3
Video Main
Tig ntsia kev hlub yav tag - Lwg Dej Yaj
EDUCATION
KAWMTXUJ
HOME
TSEV
CULTURE
KAABLIG KEVCAI
PHOTOS
DLUAB
VIDEOS
YEEBYAAM
MUSIC
YAASSUAB
NEWS
XUVXWM
LINKS
TXUAS
BLOG
THAAMPEM
CONTACT US
NUG PEB
2009 -   XeemKwm.com | All Rights Reserved.        | Home | About | Terms Of Use | Privacy Policy | FAQ | Contact Us |
Siab quaj dhi - Ntxhw Yaj
Nkauj thawj leeg nraug thawj tug - Ntxhw Yaj
Lub neej yuam kev - Yeej Koob Vaj
Cas wb tsis sib haum - LeeKong Xiong
Poj nrauj tus kuv hlub - Tub Leej Lis
     
Video Music 6