Historically, Hmong people have faced generations of persecution, genocide and fault accusation throughout the world.  Moob raug caij tsuj tam dlhau tam.
Fault Accusation
KCRA3.COM
The Lost Tribe
Part 1
The Lost Tribe
Part 2
Thailand Evicts Hmong Asylum
Hmoob Dej Dawb
Part 1       Part 2
Part 3       Part 4
Witness to a Secret War
Fault Accusation
ABC30 tpvang
Hunt Like Animals
Sommer Films
Hmong Lao News
  KeebKwm Moob ( Hmong History & Documentaries )
FINDING THE BURIAL PLACE OF KING CHIYOU.   Taug qaab nrhav Huab tais Txiv Yawg lub ntxaa nyob rua Suav Teb.
PART1    PART2    PART3    PART4    PART5
Hmong Led Rebelion in China 1855
  Ravens & Hmong War History ( Youtube )
Tub tsaav dlaav hlau RAVENS rov moog nrhav puab cov phooj ywg MOOB.

PART1    PART2    PART3    PART4    PART5
Video Music 3
Video Music 2
Video Music 1
Video Doc. 3
Video Doc. 2
Video Doc. 1
Video Main
Video Music 4
EDUCATION
KAWMTXUJ
HOME
TSEV
CULTURE
KAABLIG KEVCAI
PHOTOS
DLUAB
VIDEOS
YEEBYAAM
MUSIC
YAASSUAB
NEWS
XUVXWM
LINKS
TXUAS
BLOG
THAAMPEM
CONTACT US
NUG PEB
2009 -   XeemKwm.com | All Rights Reserved.        | Home | About | Terms Of Use | Privacy Policy | FAQ | Contact Us |
HmongVoices War Widow Story
 
A tribute to General Vang Pao
     
The Secret War
in Laos (1967-71)
Part 1  Part 2

Part 3  Part 4
 
President Bill Clinton addressed
to the Hmong American people
Moob Rooj Plaub:
The United States vs The Hmong
Moob Ua Tsuv Rog / U.S. Secret War